Συσκευασία DVD-CD


Σχεδιασμός θήκης DVD και CD του Φωτογραφικού Αρχείου του Μουσείου Μπενάκη από το «Σεμινάριο διάσωσης και διαχείρισης φωτογραφικών συλλογών»
Πελάτης
Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Έτος
2010