Σουβέρ ΕΨΤ


Σουβέρ ΕΨΤ, επιχειρηματικό δώρο της Cannibal.
Πελάτης
Cannibal
Έτος
2005-06
Σχεδιασμός
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος
Εικονογράμματα
Γιάννης Καρλόπουλος