Σήμανση


Σχεδιασμός συστήματος σήμανσης εξωτερικού και εσωτερικού χώρου:
1,2) Ecofestival 2008 
3,4,5,6) Νοσοκομείο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).
Σχεδιασμός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος