Καταχωρίσεις


Διάφορες διαφημιστικές καταχωρίσεις: 
1) Ecofestival 2008 
2) Azzuro Beach Bar – Restaurant 
3) Κρασιά Μερκούρη
4) Ξενοδοχείο St Nicolas Bay
Σχεδιασμός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος