Συσκευασίες CD


Συσκευασίες για τα CD-Rom "Κρητικό Κέντημα" του Ιστορικού - Λαογραφικού Μουσείου Ρεθύμνης, CD-Rom "Ο κρυμμένος θησαυρός" του Μουσείου Μπενάκη και CD γραμματοσειρών ΕΨΤ, με βάση το ίδιο κοπτικό.
Πελάτης
Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης, Μουσείο Μπενάκη, ΕΨΤ
Σχεδιασμός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος