Σχεδιασμός γραμματοσειράς για μία εφαρμογή


Σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγεται ο σχεδιασμός ή η χρήση μιας συγκεκριμένης γραμματοσειράς που εκφράζει καλύτερα το ύφος που επιθυμούμε να προσδώσουμε. Έτσι, για τους τίτλους του νέου διαδικτυακού τόπου του Μουσείου Μπενάκη αποφασίστηκε να σχεδιαστεί στα ελληνικά και να χρησιμοποιηθεί η ακυκλοφόρητη γραμματοσειρά Neoritmo του Claudio Piccinini, ο οποίος ευγενικά την παραχώρησε για τη συγκεκριμένη εργασία. Η Neoritmo Greek συνδυάζει πολλά διαφορετικά και ετερόκλιτα στοιχεία και πρότυπα, προβάλλοντας ιδανικά την πολυμορφικότητα του Νέου Μουσείου.
Σχεδιασμός
Claudio Piccinini
Εξελληνισμός
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος