Υamaha Hellas


Εταιρίες ή αλυσίδες καταστημάτων, όπως η Yamaha, χρησιμοποιούν μία συγκεκριμένη γραμματοσειρά για την εταιρική τους ταυτότητα ή τη σήμανσή τους. Στο παράδειγμα αυτό παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της ελληνικής εκδοχής της εταιρικής γραμματοσειράς Koolhoven (© Design Works).
Πελάτης
Μοτοδυναμική ΑΕ
Έτος
2001
Εξελληνισμός
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος