Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες


Η Cannibal παρέχει υπηρεσίες πλήρους σχεδιασμού σε εταιρίες γραμματοσειρών που επεκτείνουν τα σχέδια τους με ελληνικά. Στα παραδείγματα παρουσιάζεται η ανάπτυξη και προσθήκη ελληνικών στις γραμματοσειρές Block, Bodoni Old Face, Akzidenz-Grotesk, Formata και Imago για την εταιρία Berthold.

Πελάτης
Berthold Types Inc
Έτος
2005-06
Εξελληνισμός
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος