Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σχεδιασμός Ελληνικών και Κυριλλικών χαρακτήρων. 2013, Panayiotis Haratzopoulos. Γραμματοσειρά Stratum, © Process Type. Αποκλειστκή χρήση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πελάτης: Ogilvy SA, Belgium.