Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Διοικητική Μεταρρύθμιση

http://www.epdm.gr

Ο δικτυακός τόπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Πελάτης
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Α.Ε.
Έτος
2008
Συντονισμός έργου
Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Σχεδιασμός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος
Προγραμματισμός
Γιάννης Μιχελάκης