Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου

http://www.notioaigaio.gr/site.asp


Διαδικτυακός τόπος για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου.
Πελάτης
Tool ΕΠΕ
Έτος
2003
Συντονισμός έργου
Κώστας Καραχάλιος
Σχεδιασμός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος
Προγραμματισμός
Tool ΕΠΕ