Καλές πρακτικές του Β' ΚΠΣ
για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

http://(μη διαθέσιμο πλέον)


Online παρουσίαση των "καλών πρακτικών" του B' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αναπτύχθηκε μία κλειστή εφαρμογή flash που παρουσίαζε επιλεγμένα έργα της περιφέρειας (όπως νέα Μουσεία, αναστηλώσεις αρχαιολογικών χώρων, νοσοκομεία και άλλα δημόσια έργα) σε ένα εικονικό ταξίδι με τεχνολογία QTVR και video. Η εφαρμογή αυτή δεν είναι πια διαθέσιμη στο Διαδίκτυο.
Πελάτης
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Έτος
2001
Συντονισμός έργου
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος
Σχεδιασμός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος
Προγραμματισμός
Tool ΕΠΕ
Φωτογραφίες-Video
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος, Κώστας Καραχάλιος
Κατασκευή QTVR - Video
Tool ΕΠΕ